Przygotowany przez nas program treningów pamięci dla seniorów, złożony jest z trzech części, które przeplatane są ze sobą w trakcie poszczególnych spotkań (sesji treningowych). Dotyczą one:

  1. stereotypów i ich roli w funkcjonowaniu pamięci,
  2. wiedzy nt. tego, jak to się dzieje, że pamiętamy,
  3. konkretnych metod i strategii wspomagania pamięci.

Program oparty jest przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych, realizujemy bowiem zasadę nauczania przez doświadczanie. By osiągnąć cel związany z usprawnieniem pamięci, ćwiczenia rozwijające pamięć połączone są z ćwiczeniami uwagowymi, pobudzającymi kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijającymi komunikację i funkcje zarządcze. Tylko w takiej konfiguracji cele treningu będą osiągnięte.

By trening pamięci dla seniorów był skuteczny, efekty widoczne, powinien on trwać dłużej, a spotkania powinny odbywać się cyklicznie. Najczęściej organizacjom i instytucjom, z którymi współpracujemy, proponujemy  trening podstawowy, 20 – godzinny, ze spotkaniami 1 raz w tygodniu. Istnieje również możliwość przeprowadzenia treningu w krótszej formie (wtedy przeprowadzamy trening wstępny) bądź w dłuższej (wówczas realizujemy poziom podstawowy i zaawansowany).

Osoby, instytucje,organizacje zainteresowane przeprowadzeniem treningów pamięci dla seniorów na swoim terenie, zapraszamy do kontaktu: http://poza-schematem.edu.pl/kontakt/


Treningi pamięci/umysłu online: kilka uwag przed pierwszym spotkaniem

Poniżej znajduje się link do krótkiego filmu instruktażowego, dotyczącego sposobu, w jaki macie Państwo (seniorzy – uczestnicy treningów pamięci online) dołączyć do  zajęć. Film dedykowany jest szczególnie tym z Państwa, którzy w zajęciach online będą uczestniczyć po raz pierwszy:

Link przekieruje Państwa na stronę YouTube: https://youtu.be/9p5gznjy4S4