Jeśli chcesz pomóc swoim wychowankom, uczniom czy zwyczajnie  dzieciom szybko i efektywnie się uczyć, dać im satysfakcję z wkładanej w naukę pracy a przy tym samemu mieć satysfakcję z osiąganych efektów, zapoznaj się z przygotowaną przez nas ofertą i zapisz się na nasze treningi.

PROMOCJA!!! – dla Rad Pedagogicznych:

zamawiając już jedne z opisanych poniżej warsztatów dotyczących funkcjonowania pamięci, uwagi, funkcji zarządczych umysłu, możecie Państwo skorzystać bezpłatnie z jednego z dwóch form wsparcia działań Waszej szkoły:

 1. godzinnych warsztatów dla uczniów: Jak uczyć się szybko i skutecznie?,
 2. otwartego spotkania dla rodziców: Jak pomóc dziecku się uczyć? – wskazówki praktyczne.

Promocja obowiązuje przy zapisach na treningi dokonanych do 28.02.2019 roku!!!


POZA SCHEMATEM – TRENINGI PAMIĘCI

Grupa docelowa: nauczyciele, rodzice.

Cele i efekty –uczestnicy:

 • poznają, jak działa pamięć, jakie są fazy i rodzaje pamięci;
 • poznają zasady wspomagania pamięci i będą potrafić je zastosować w uczeniu się, przez to  wykorzystać w procesie nauczania (uczenie się/ nauczanie stanie się w efekcie bardziej skuteczne, szybsze, bardziej efektywne);
 • będą kształcić, rozwijać pamięć i swoje umiejętności metapoznawcze (procesy nabywania wiedzy o nabywaniu wiedzy) – dzięki temu łatwiej będzie im wpływać na proces uczenia się ich uczniów/kursantów/podopiecznych;
 • nauczą się sporządzać takie notatki, które usprawniają proces zapamiętywania i odpamiętywania informacji;
 • poznają, jak kształcić funkcje zarządcze umysłu (planowanie, przezwyciężanie reakcji wyuczonych, giętkość poznawczą, celowość i kontrolę wykonywania działań, korygowanie błędów) niezbędne przy nauce rozwiązywania problemów;
 • otrzymają skuteczne narzędzia mobilizowania możliwości intelektualnych podopiecznych.

Czas trwania:

Sesje treningowe podzielone są na  4 części (3- godzinne bloki). Każdy z nich poświęcony jest innym zasadom wspomagania pamięci, innym strategiom, technikom, innej wiedzy dotyczącej funkcjonowania zasobów poznawczych (pamięci, uwagi, funkcji zarządczych).

By zrealizować zakładane cele i osiągnąć efekty, pracujemy w systemie godzin zegarowych.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z wszystkich części treningu, natomiast możecie również skorzystać tylko z jednego czy dwóch jego bloków. Na bazie własnych doświadczeń zdobytych podczas kompletu sesji treningowych, osiągną Państwo pełną wiedzę nt. zdolności poznawczych, tj. funkcjonowania pamięci, uwagi, funkcji zarządczych.   

Cena:

treningi zamknięte (na zlecenie instytucji, firm, placówek): 1100 zł – sesja treningowa (3 godziny); liczba uczestników: 10-15;

Cena podlega negocjacji, jeśli nie korzystacie Państwo z aktualnych promocji.

treningi otwarte:70 zł/osoba – sesja treningowa (3 godziny); liczba uczestników: 10-15.

O naborze na szkolenia otwarte informujemy w aktualnościach i na naszym fanpage’u na facebooku.

Program sesji treningowych:

PAMIĘĆ, UWAGA, FUNKCJE ZARZĄDCZE UMYSŁU:

 1. Jak zapamiętać szybko i skuteczniewykorzystanie  Zasad Wspomagania Pamięci w procesie zapamiętywania i odpamiętywania (koncentracja uwagi, powtórki, grupowanie, kolejność informacji w szeregu, przerwy, budowanie skojarzeń, wykorzystywanie wyobraźni, odniesienie do “ja”, emocje, schodzenie na poziom semantyczny, wskazówki);
 2. Czym jest pamięć, jak działa; rodzaje, fazy i grzechy pamięci.
 3. Jak działa uwaga i dlaczego jest tak istotna;
 4. Jak nauczyć dziecko notowania (z podręcznika, książki, wykładu), żeby zapamiętało/ odpamiętało informacje (mapy myśli i metoda Cornella);
 5. Czym są funkcje zarządcze umysłu i w jaki sposób je rozwijać.

Program każdej 3- godzinnej sesji układany jest z powyższych zagadnień indywidualnie, w zależności od zgłoszonych potrzeb uczestników.

Przed każdym treningiem przeprowadzona jest analiza potrzeb.

By zrealizować metodami warsztatowymi (więc najbardziej skutecznymi) wszystkie zagadnienia objęte programem, jeszcze raz zachęcamy do wzięcia udziału we wszystkich sesjach treningowych. Natomiast już uczestnictwo w jednej z nich znacznie polepszy efektywność podejmowanych przez Państwa działań edukacyjnych.

Czas i miejsce:

 • w treningach zamkniętych są one ustalane indywidualnie z dyrekcją instytucji/placówki zamawiającej szkolenie;
 • o miejscu i czasie treningów otwartych informujemy w aktualnościach i na naszym fanpage’u na facebooku.

Forma pracy:

warsztaty (3 – godzinne sesje treningowe);

program oparty jest na ćwiczeniach praktycznych.

Działanie każdej zasady  wspomagania pamięci (ale też funkcjonowania uwagi czy funkcji zarządczych) uczestnicy doświadczają najpierw na sobie. Po doświadczeniu (symulacji, ćwiczeniu) czas poświęcony jest na refleksje i wnioski, opatrzone następnie komentarzem teoretycznym. Cykl zamyka odniesienie do możliwości zastosowania w praktyce, wprowadzanie zmian do swojej pracy/swojego zachowania.

Liczebność grupy:

10-15 osób;

Na zakończenie:

Zaświadczenie o uczestnictwie w treningu.

Kontakt:

Akademia Umiejętności POZA SCHEMATEM, ul. Pocztowa 2, 33-330 Grybów tel. +48509409262 e-mail: aczyzycka@o2.pl ,  http://poza-schematem.edu.pl,