WARSZTATOWNIA NAUCZYCIELA

O PROGRAMIE:

Warsztatownia Nauczyciela to program nastawiony na nabycie umiejętności świadomego, skutecznego kształtowania przez pedagogów u swoich podopiecznych: 

 • funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, kreatywności), 
 • umiejętności społecznych, 
 • motywacji wewnętrznej, 
 • uważności. 

Stawiamy w nim również na rozwój współpracy, tworzenie klimatu grupy, integrację zespołu pedagogicznego.
Bazujemy na najnowocześniejszych metodach i technikach wykorzystywanych przez trenerów PTP i Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Wspieramy się najnowszymi wynikami badań, wykorzystujemy niezwykle skuteczne narzędzia stosowane chociażby w wysoko cenionych uniwersytetach w Europie (Uniwersytecie  Cambridge i Uniwersytecie Oxfordzkim).

Oferujemy działania skuteczne, nieszablonowe (dalekie od nudnych i żmudnych wykładów wspartych prezentacją), oparte przede wszystkim na doświadczaniu.

Proponowane przez nas warsztaty:

KREATYWNOŚĆ – JAK JĄ ROZWIJAĆ?

„(…) W warsztatach tych stawiamy na różnorodność, ciągłą aktywność, budzenie ciekawości i łamanie blokad w twórczym myśleniu, stąd materiały, na których pracujemy są nieco odmienne, to choćby: makarony, taśmy malarskie, pędzle, rury PCV, kształtki, sznurki, worki, koce, piłeczki, miotły, gazety, garczki – długo by wymieniać- i na pewno nie są one używane zgodnie z ich przeznaczeniem 😉

Więcej o warsztatach: https://docs.google.com/document/d/15howT0eY5PKwMPnpLKhBZCw1Bl4oCwksmGL4Hd7naoU/edit?usp=sharing

JAK UCZYĆ UCZENIA SIĘ?

” (…) Uczestników naszych zajęć, warsztatów, treningów (bez względu na wiek) traktujemy jak… terminatorów – terminują u nas, więc chcemy, by przyswoili jak najwięcej informacji. Osiągamy ten cel stosując experiential learning (nauczanie przez doświadczanie)”.

Więcej o warsztatach: https://docs.google.com/document/d/1LDJqBiZdFs1IGkaWh37wM53ZOjPkLwFk9L9zuOO4vK0/edit?usp=sharing

SKUTECZNE, BO PRZYJAZNE MÓZGOWI METODY NOTOWANIA

RADA PEDAGOGICZNA JAKO ZESPÓŁ. WARSZTATY ZADANIOWE

„Programem, który proponujemy chcemy:

 • budować, cementować zespół, wzmacniać w nim relacje,
 • dostarczać emocjonalnej relaksacji,
 • tworzyć i utrzymywać pozytywne nastawienie do pracy, wyzwań, trudności,
 • poprawić komunikację,
 • pozwolić pokazać uczestnikom swoje zdolności twórcze i zdolność do pracy w zespole,
 • pogłębiać postawy szacunku i zrozumienia dla różnorodności, budować porozumienie
 • a przy tym wszystkim świetnie się bawić! (…)”

Więcej o warsztatach:

https://docs.google.com/document/d/1My-X5iSyPb7A9Y20RvVe7hukn47hKmC2eY44SKOxGBs/edit?usp=sharing

PRZEKROCZYĆ SIEBIE. TRENING KREATYWNOŚCI DLA NAUCZYCIELI

BY SIĘ NIE WYPALIĆ. WARSZTATOWE INSPIRATORIUM

NAUCZYCIEL TUTOREM. WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW TUTORINGU

Oferujemy również innowacyjne w oświacie badanie:

ANALIZA POTRZEB PLACÓWKI NA PODSTAWIE BADANIA KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Dzięki badaniu zyskujecie Państwo świadomość potrzeb, celów pracowników, ich motywacji, samopoczucia, które niesamowicie wpływają na efektywność ich działań w stosunku do uczniów, rodziców i siebie nawzajem.

Diagnoza obecnego i pożądanego typu kultury organizacyjnej daje  Państwu możliwość wdrożenia skutecznych strategii służących osiągnięciu celów zakładanych na dany rok. Diagnoza ta sprzyja trafnemu identyfikowaniu problemów, w konsekwencji ułatwia skuteczne i  sprawne ich pokonywanie. Na jej podstawie jesteśmy w stanie określić, co blokuje rozwój pracowników, a co im go ułatwia, a to kluczowa wiedza potrzebna do wprowadzania zmian. 

Więcej o badaniu:
https://docs.google.com/document/d/1rtuvPfOul0W_lkcuB0g0K-PgxqBBJykjo-Xfu3NYJMU/edit?usp=sharing

Kontakt:

Akademia Umiejętności POZA SCHEMATEM, ul. Pocztowa 2, 33-330 Grybów tel. +48509409262 e-mail: aczyzycka@poza-schematem.edu.pl ,  http://poza-schematem.edu.pl,