TROPowisko – nowatorski program dla PRZEDSZKOLAKÓW!!!

CZYM JEST PROGRAM TROPowisko? TROPowisko to program dla przedszkolaków i młodszych dzieci SP nastawiony na:  kształcenie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów,  rozwijanie kreatywności,  rozwijanie umiejętności społecznych. Każdy z nas chciałby, by jego dziecko umiało pokonywać trudności, nie zrażało się niepowodzeniami, było odważne w podejmowanych decyzjach, miało nietuzinkowe pomysły a jednocześnie umiało współpracować z innymi, umiało skutecznie się komunikować. To główne cele, …