Dlaczego tak ważne jest, by DZIECI, MŁODZIEŻ uczestniczyli w przygotowanych przez nas treningach pamięci i twórczego rozwiązywania problemów? – oto kilka istotnych powodów:

Najważniejszy argument jest najprostszy:Żeby było im po prostu łatwiej, żeby mniej czasu zajmowało im opanowanie nowych informacji, żeby trwale je pamiętali.Z umysłem i pamięcią jest jak z jazdą samochodem: można mieć świetny samochód i być kiepskim kierowcą i można mieć kiepski samochód, a być rewelacyjnym kierowcą. Wszystko zależy od nas samych, od naszej wiedzy, samoświadomości, umiejętności, giętkości myślenia, motywacji, technik i “trików”, które potrafimy wykorzystać – długo by wymieniać… Wszystko zależy od tego, jak modzi wykorzystają swój potencjał, a on jest imponujący!

Istnieje silny związek między stosowaniem strategii uczenia się i jakością tego uczenia, a w takie strategie uczestnicy zostaną podczas treningów wyposażeni i będzie ich mnóstwo.Najprościej strategie zobrazować  przykładem 2 czy 3 – latków, które by zakodować jakieś słowo najpierw je powtórzą, a chwilę później użyją najpierw w zwykłej, a potem zaskakującej, nowej sytuacji, raz, drugi, trzeci… I zapamiętają. Powtarzanie to jedna z podstawowych strategii, tyle że rzadko kiedy ktoś uczył nas, jak skutecznie powtarzać, w jakich odstępach czasu, z zastosowaniem jakich zasad i dlaczego właśnie w ten sposób – a to fundament tegoż działania, inaczej traci ono sens, bo nie wspiera naszej pamięci, jest sztuką dla sztuki. Przecież nie o to w poszerzaniu swojej wiedzy o świecie chodzi. Proponowanych podczas treningu strategii i technik będzie bardzo dużo – wszystkie oparte na rezultatach badań nad funkcjonowaniem pamięci: od 10 Zasad Wspomagania Pamięci po mnemotechniki i inne techniki zapamiętywania, wszystko po to, by “młodzi ludzie śrubokrętem nie byli zmuszeni do naprawiania wszystkich rzeczy w domu, garażu, na podwórku”, by otrzymali pełen wachlarz technik, które wykorzystywać będą mogli samodzielnie, adekwatnie do sytuacji i różnorodności informacji, które chcą skutecznie zapamiętać.

Zwróćcie również uwagę, iż takie warsztaty pamięci i twórczego rozwiązywania problemów przygotowują młodych  do edukacji ustawicznej, przez całe życie. Jeszcze niedawno szkoła, którą się kończyło, zawód, który się zdobywało, determinował całe życie człowieka, bo wybierany był niemal na wieczność. Dziś rzeczywistość wygląda inaczej. Jeśli chce się być dobrym w tym, co się robi, jeśli chce się lubić to, co się robi, cały czas trzeba się rozwijać, więc zmieniać, więc kształcić, więc zapamiętywać, więc pokonywać problemy, umieć stawiać sobie cele, planować, działać. To te zagadnienia są na pierwszym planie w naszych programach edukacyjnych.

Niesamowicie istotnym powodem, dla którego warto, by dzieci i młodzież wzięły udział w treningach pamięci i twórczego rozwiązywania problemów jest kształcenie podczas ich trwania automotywacji. Uczestnicy nabędą umiejętności uczenia się,  doświadczą działań, sytuacji, zachowań związanych z zapamiętywaniem informacji i rozwiązywaniem problemów, kształcić będą te funkcje umysłu, które pozwalają planować i realizować cele, pokonywać trudności, korygować błędy, dużo łatwiej więc będą osiągały sukcesy, bo doświadczą tego na sobie, wielokrotnie, w bezpiecznej sytuacji. Sukces z kolei jest kluczem do wykształcenia w sobie motywacji wewnętrznej, najsilniejszej, najbardziej skutecznej, najtrwalszej.

Kolejny argument to fakt, iż podczas warsztatów pamięci i twórczego rozwiązywania problemów uczestnicy rozwijać będą swoją kreatywność, pokonywać blokady w myśleniu, rozwijać się będą społecznie, bo wyzwania i zadania pokonywać będą w sytuacji bezpiecznej, szkoleniowej, bardzo często zespołowo. Umiejętności te są niesamowicie istotne we współczesnym świecie, bez względu na to, kim jesteśmy, jaki zawód wykonujemy, jakie mamy pasje. Są przydatne, wręcz niezbędne wszędzie.

Na koniec jeszcze jedna informacja: przygotowane przez nas treningi pamięci i twórczego rozwiązywania problemów prowadzone są metodami warsztatowymi. Nie koncentrujemy tylko i wyłącznie na przekazaniu wiedzy, jak to jest w zwykłych szkoleniach, choć jest ona niezmiernie ważna. Nacisk przy stosowaniu metod warsztatowych jest przez nas położony na nabywanie umiejętności i zmianę postaw więc opieramy się na aktywności własnej uczestników, Wasze dzieci uczą się przede wszystkim przez doświadczanie. Tak nabyte umiejętności, tak nabyta wiedza jest najbardziej skuteczna,  trwała i najprostsza do wykorzystania w życiu.