Pasja, doświadczenie, rzetelność, profesjonalizm, zaangażowanie- to słowa, które nas najtrafniej charakteryzują.

Doświadczenie na rynku szkoleniowym zdobywaliśmy blisko 10 lat – prowadząc szkolenia, warsztaty i treningi dla każdej grupy wiekowej: od przedszkolaków do seniorów.

Wiedzę i umiejętności zdobywaliśmy i kształciliśmy u najlepszych polskich psychologów, autorytetów z dziedziny treningów pamięci i treningów twórczości: wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu SWPS, wykładowców Wydziału Humanistycznego AGH,  trenerów – psychologów społecznych, trenerów TIK, trenerów z zakresu psychologii rozwojowej, trenerów STOP, PTP oraz Grupy Etendard.

Sylwetka trenera

Anna Czyżycka – trener zdolności poznawczych (pamięci, uwagi, twórczości), umiejętności społecznych, TIK, metodologii projektowej; członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych; absolwent Szkoły Trenerów STOP-u, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Rzeszowskiego, WSP w Częstochowie; pedagog . Doświadczenie jako trener zdobywa od 2010 roku prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu pamięci, uwagi, twórczości, umiejętności społecznych, opartych o własne programy i scenariusze.