Zapraszamy do skorzystania z naszej Warsztatowni Nauczyciela!

Warsztatownia Nauczyciela to program nastawiony na nabycie umiejętności świadomego, skutecznego kształtowania przez pedagogów u swoich podopiecznych: 

  • funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, kreatywności), 
  • umiejętności społecznych, 
  • motywacji wewnętrznej, 
  • uważności. 

Stawiamy w nim również na rozwój współpracy, tworzenie klimatu grupy, integrację zespołu pedagogicznego.

Więcej informacji: http://poza-schematem.edu.pl/aktualnosci/poza-schematem-nauczyciele/