Rozwijaj umysł, rozkręcaj pamięć!

Trening pamięci i twórczego rozwiązywania problemów.

Grupa docelowa:

Młodsze grupy wiekowe: (Rozwijaj umysł, rozkręcaj pamięć! – Young )

 • uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

Cele i efekty:

 • uczestnicy znają i potrafią zastosować techniki wspomagania pamięci w procesie uczenia się,
 • uczestnicy kształcą i rozwijają swoje umiejętności poznawcze (procesy nabywania wiedzy o świecie), metapoznawcze (procesy nabywania wiedzy o nabywaniu wiedzy) i społeczne,
 • uczestnicy podnoszą swoją kreatywność a przez to zdolność formułowania i rozwiązywania problemów, generowania nowych i wartościowych pomysłów,
 • kurs dostarcza uczestnikom motywacji, wzbudza chęć zmobilizowania własnych możliwości intelektualnych.

Czas trwania:

10 tygodni – treningi odbywają się w cotygodniowych, 2 – godzinnych sesjach (2×45 min.) Po każdej sesji treningowej uczniowie mają możliwość uczestniczenia w 30 – minutowych grupowych bądź indywidualnych konsultacjach z trenerem.

Cena:

630 zł to całkowity koszt udziału w treningu pamięci i twórczego rozwiązywania problemów, w skład którego wchodzi:

 • 20 godzin dydaktycznych zajęć,
 • 5 zegarowych godzin indywidualnych lub grupowych konsultacji z trenerem (30 min. dla grupy po każdych zajęciach),
 • dostęp do zasobów internetowych (z materiałami, informacjami, możliwością komunikacji z trenerem i grupą).

PROMOCYJNE CENY  dla rodzeństwa biorącego udział w warsztatach: koszty treningu to 530 zł za osobę!

Program szkolenia:

PAMIĘĆ, UWAGA:

 1. Jak zapamiętać szybko i skutecznie – wykorzystanie 10 Zasad Wspomagania Pamięci i mnemotechnik w procesie zapamiętywania i odpamiętywania (informacje, daty, wzory, słówka, definicje, pojęcia itd.);
 2. Jak notować (z podręcznika, książki, wykładu), żeby zapamiętać/ odpamiętać (mapy myśli i metoda Cornella);
 3. Jak uczyć się dużej liczby/ porcji informacji (z książki, wykładu, do testów, egzaminów, sprawdzianów)?
 4. Jak przygotować się do wystąpienia?
 5. Jak przypomnieć sobie informacje mimo stresu?

TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

 1. Jak radzić sobie z rozwiązywaniem problemów? (ćwiczenie na technikach rozwiązywania problemów pamięci roboczej, planowania, przezwyciężania reakcji wyuczonych, giętkości poznawczej, celowości i kontroli wykonywania działań, korygowania błędów w rozwiązywaniu problemów);
 2. Co robić, by mieć świetne, oryginalne pomysły?

Treści, na których pracują dzieci i młodzież, są dobierane indywidualnie, zgodnie z etapem rozwojowym uczestników.

Przy treningach zamkniętych istnieje możliwość modyfikacji programu, w zależności od potrzeb uczestników.

Czas i miejsce:

Termin rozpoczęcia warsztatów jest  ustalany indywidualnie z każdą grupą.

Miejsce przeprowadzanych warsztatów: szkoły powiatu nowosądeckiego, tarnowskiego, gorlickiego, o których informujemy w aktualnościach.

Forma pracy:

Warsztaty –  1,5 godz. sesje treningowe; po ich zakończeniu każdorazowo odbywają się 30 – minutowe konsultacje w formie grupowej bądź indywidualnej.
Metody i techniki wykorzystywane przez trenera podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą, są dobierane indywidualnie, zgodnie z etapem rozwojowym uczestników.

Zapisy:

Treningi zamknięte: podczas spotkań informacyjnych w szkołach powiatu nowosądeckiego, tarnowskiego, gorlickiego – informacja o tychże spotkaniach zamieszczana jest w aktualnościach;

Treningi otwarte: informacja o nich zamieszczana jest w aktualnościach. Zapisy odbywają się podczas spotkań informacyjnych, o których informujemy również w aktualnościach.

Liczebność grupy:

12-15 osób

Na zakończenie:

Wewnętrzny test wiedzy i umiejętności, certyfikat uczestnictwa w treningu.