Nowy, nietuzinkowy projekt  realizowany w dobie pandemii dla seniorów przez Akademię Umiejętności POZA SCHEMATEM to trening umysłu online.

Trening prowadzony jest dla studentów – seniorów Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z wykorzystaniem platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.

Jak to się dzieje, że pamiętamy?

Jak wspomóc pamięć? Jakimi technikami, narzędziami?

Jak gimnastykować myślenie (kombinacyjne, dywergencyjne)? 

Jak ćwiczyć uwagę? 

Na te pytania odpowiadamy na zdalnych zajęciach i podobnie jak na zajęciach stacjonarnych, robimy to stosując nauczanie przez doświadczanie, bazując na interakcjach, wykorzystując wiedzę z zakresu nie tylko psychologii pamięci, ale też psychologii twórczości i psychologii pozytywnej.

Drodzy seniorzy SUTW: mocno łamiecie stereotypy!!! 

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami uczestników na temat zajęć: http://www.sutw.pl/index.php/1052-08-05-2020-trening-pamieci-opinie-uczestnikow-cz-1