The adventure begins…

Co może Cię wyróżnić? POMYSŁ!

Co może Ci ułatwić uczenie się ? ZASADY WSPOMAGANIA PAMIĘCI!

Co spowoduje Twój rozwój? ŚRODOWISKO! Totalnie odmienne od tego, do którego przywykł Twój umysł!

Zapraszamy Was, Drodzy Uczniowie, na trening pamięci i twórczego rozwiązywania problemów POZA SCHEMATEM w…  środowisku, kontekście, otoczeniu niezwyczajnym, unikalnym, intrygującym, zdumiewającym 😉
Wkrótce podamy szczegóły zaplanowanych działań…

Słowa klucze naszych treningów:

Pamięć Uwaga Twórczość Współpraca Motywacja Rozwój

Trening pamięci i twórczego rozwiązywania problemów POZA SCHEMATEM dedykowany jest uczniom Zespołu Szkół Społecznych “Splot” im. J. Karskiego w Nowym Sączu.