Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami skierowanymi do najmłodszych – przedszkolaków i starszych dzieci – uczniów szkół podstawowych: https://www.facebook.com/AkademiaUmiejetnosciPozaSchematem/.

Słowa klucze charakteryzujące nasz autorski program TROPowisko:

kreatywność, twórczość, rozwiązywanie problemów, planowanie, organizowanie, współpraca, współdziałanie, praca zespołowa, działanie, emocje, przekonywanie, radzenie sobie z porażką, doświadczanie sukcesu, motywowanie, nieszablonowość, zaskakiwanie.