CZYM JEST PROGRAM TROPowisko?

TROPowisko to program dla przedszkolaków i młodszych dzieci SP nastawiony na: 

  • kształcenie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, 
  • rozwijanie kreatywności, 
  • rozwijanie umiejętności społecznych.

Każdy z nas chciałby, by jego dziecko umiało pokonywać trudnościnie zrażało się niepowodzeniami, było odważne w podejmowanych decyzjach, miało nietuzinkowe pomysły a jednocześnie umiało współpracować z innymi, umiało skutecznie się komunikować.

To główne cele, które przyświecają TROPowisku.

Gdy patrzymy na małe dzieci, widzimy niemal namacalnie ich ciekawość poznawczą, widzimy, że nie tyle unikają problemów, co wręcz ich wyszukują. To, że później my, ludzie, boimy się tych problemów, czujemy lęk przed koniecznością ich rozwiązywania, nie jest NATURALNE, a jest – można by rzec – “WYUCZONE”, bo uwarunkowane społecznie 
i kulturowo. A przecież umiejętność rozwiązywania problemów decyduje o naszej inteligencji, a ich rozwiązywanie to czysta przyjemność!  

Jak działamy?

Przede wszystkim metodami warsztatowymi przez najbliższe dziecku formy aktywności – zabawę i doświadczanie. Dla dorosłych zabawa oznacza rozrywkę, ale u dzieci bardziej przypomina pracę – taką, którą kochają i w której nie domagają się urlopu  To dzięki niej doświadczają świata, komunikują się i przede wszystkim się uczą, stąd to ona dominuje 
w TROPowisku.

Podczas treningu trener nie wymyśla za grupę, nie sugeruje, nie podaje gotowych rozwiązań. Jest koordynatorem, czuwa i wspiera w podążaniu za celem, stawia przed dziećmi wyzwania, stymuluje integrację i współpracę, tworzy klimat.

W TROPowisku stawiamy na różnorodność, ciągłe budzenie ciekawości i łamanie blokad 
w twórczym myśleniu, stąd materiały, na których pracujemy wspierają zdolności poznawcze dzieci – są to choćby: makarony, taśmy malarskie, pędzle, rury PCV, kształtki, sznurki, worki, koce, piłeczki, miotły, gazety, garczki – długo by wymieniać- i na pewno nie są one używane zgodnie z ich przeznaczeniem 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!